MONEOS datafiches

S-DS-N-008 - Zeehonden

Beschrijving: Maandelijks worden in opdracht van RWS tellingen uitgevoerd. Ook Provincie Zeeland voert tellingen uit (minder frequent). Telling vanuit een vliegtuig (Cessna) op minimaal 150 meter hoogte. De waarnemer zit achter de piloot met uitzicht naar beide zijden. Per telgebied worden aantallen zeezoogdieren vastgelegd. Rijkswaterstaat wil graag dat de tellingen van de zeehonden in de Zeeuwse Delta door de Provincie Zeeland wordt overgenomen
Planning metingen: maandelijkse telling tot 2011, na 2011 mogelijk lagere frequentie (In het kader van de herijking van de meetnetten bij Rijkswaterstaat )
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV Provincie Zeeland DPM
Conctact: Rijkswaterstaat (servicedesk-data@rws.nl)...
Opmerkingen: De zeehonden worden tijdens laagwater geteld vanuit een vliegtuig. Tellingen worden maandelijks uitgevoerd uitgezonderd de maanden september, oktober en november. Coördinaten zijn RD. Data presenteren ligplaatsen van zeehonden.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk dataBezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA DelftPostadres: Postbus 5023 2600 GA DelftTelefoon: +31 152 757 700Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: