MONEOS datafiches

S-DS-N-009 - Fytoplankton

Beschrijving: Maandelijks vinden vaartochten plaats van Vlissingen tot Schaar van Ouden Doel (MWTL = Monitoring Waterstaatskundige Toestand des Lands). In de zomermaanden wordt de vaartocht 2x per maand gevaren. Daarnaast worden in het mondingsgebied 2 stations bemonsterd: Walcheren 2 en Walcheren 20. Walcheren 2 en Walcheren 20 zijn aparte meettochten. Hierbij worden op min of meer vaste plaatsen monsters genomen en afgeleverd aan het labo voor analyse. In verband met het getij wordt ook altijd saliniteit gemeten.
Planning metingen: Maandelijks, 2X per maand in de zomer. Westerschelde: start 1 uur voor hoogwater in Vlissingen Noordzee: Walcheren 2 en 20: Willekeurig, maandelijks
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: informatie ivm de indeling van het fytoplankton in de Westerschelde: mda.vliz.be/mda/directlink.php?fid=VLIZ_00000106_1435061984 http://live.waterbase.nl/
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: