MONEOS datafiches

S-HD-V-002 - Waterstanden - GOG/GGG

Beschrijving: In het Schelde-estuarium worden in x overstromingsgebieden continu de waterstanden gemeten.
Planning metingen: Continue meting.
Uitvoerende organisatie: WL - Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatie Centrum
Conctact: hic@vlaanderen.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: