MONEOS datafiches

S-HD-V-003 - Debiet - Bovenafvoer

Beschrijving: In het Schelde-estuarium worden op 6 locaties continu de debieten gemeten. Tot de aanvang van de metingen in Appels- Dendermonde in 1993 is Denderbelle gebruikt voor de bepaling van de bovenafvoer op de Denderer
Planning metingen: Continue meting
Uitvoerende organisatie: WL - Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatie Centrum
Conctact: hic@vlaanderen.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: