MONEOS datafiches

P-HD-V-004 - Stroomsnelheid - Dwarsraai

Beschrijving: De stroming van eb en vloed wordt gedurende een volledige getijcyclus (13u) gemeten in vooraf gedefinieerde raaien. De meting wordt uitgevoerd met behulp van een schip met een Acoustic Doppler Current Profiler, waarbij heen en weer in de betreffende raai wordt gevaren (roving ADCP).
Planning metingen: Variabel. Van één keer per jaar gedurende volledige getijcyclus (13u) bij springtij condities tot 4 keer per jaar (seizoen) gedurende volledige getijcyclus (13u) bij doodtij en bij springtij condities.
Uitvoerende organisatie: Departement MOW - Maritieme Toegang
Conctact: maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be
Opmerkingen: Verwante datasets: S-HD-V-004 – Stroomsnelheid - Dwarsraai S-MD-V-006 – Sedimenttransport – Dwarsraai P-MD-V-006 – Sedimenttransport - Dwarsraai
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: