MONEOS datafiches

S-HD-V-005 - Snelheid - Puntmeting

Beschrijving: De stroming wordt continu gemeten op vooraf gedefinieerde locaties. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Aanderaa toestellen, waarbij een puntsnelheid wordt gemeten met een Multi-frequente Doppler sensor
Planning metingen:
Uitvoerende organisatie: WL - Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatie Centrum
Conctact: hic@vlaanderen.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: