MONEOS datafiches

S-HD-V-006 - Golfwerking

Beschrijving: Op een beperkt aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met golfmeters de hoogte van de optredende golven gemeten. De golfmetingen gebeuren door het uitsturen van een smalle geluidsgolf naar het wateroppervlak. De looptijd die hiervoor nodig is resulteert in de overeenkomende waterhoogte. De toestellen zijn LOG_aLevel toestellen van General Acoustics.
Planning metingen: Continue metingen.
Uitvoerende organisatie: WL - Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatie Centrum
Conctact: hic@vlaanderen.be
Opmerkingen: Ruwe basisgegevens zijn digitaal beschikbaar aan het Waterbouwkundig Laboratorium. Afgeleide parameters zijn meegeleverd.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: