MONEOS datafiches

S-HD-V-006 - Golfwerking

Beschrijving: Op een beperkt aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met golfmeters de hoogte van de optredende golven gemeten. De golfmetingen gebeuren door het uitsturen van een smalle geluidsgolf naar het wateroppervlak. De looptijd die hiervoor nodig is resulteert in de overeenkomende waterhoogte. De toestellen zijn LOG_aLevel toestellen van General Acoustics.
Planning metingen: Continue metingen van juni 2010 tot juni 2011
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare werken Waterbouwkundig Laboratorium Berchemlei 115 B-2140 Antwerpen
Conctact: ir. Hans Vereecken (Hans.Vereecken@mow.vlaanderen.be)
Opmerkingen: Ruwe basisgegevens zijn digitaal beschikbaar aan het Waterbouwkundig Laboratorium. Afgeleide parameters zijn meegeleverd.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: