MONEOS datafiches

S-MD-V-001b - Topo-bathymetrie - boven LW-lijn - gebiedsdekkend

Beschrijving: Vluchten bij voorkeur in maart - april
Planning metingen: Zeeschelde afwaarts Wintam: jaarlijks in de winter; Zeeschelde opwaarts Wintam, Rupel en Durme: om de 3 jaar in de winter; Bovenlopen: om de 6 jaar in de winter
Uitvoerende organisatie: Afdeling Zeeschelde
Conctact: W&Z: Stijn Bosmans, scheepvaartinspecteur (stijn.bosmans@wenz.be) of Patrick Van Bockstal, celhoofd beheer en exploitatie (patrick.vanbockstal@wenz.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: