MONEOS datafiches

S-MD-V-004b - Sedimentsamenstelling (ifv lithologische kaart)

Beschrijving: Fysische analyse op sedimentstalen: Korrelgrooteverdeling, slibfractie, gehalte OS, kalkgehalte, mineralogische samenstelling. N.B. Het betrof een éénmalige monitoringsactie in 2008 i.f.v. de opmaak van de lithologische kaart aan de hand van de akoestische backscatter
Planning metingen: Zie fiche S-MD-V-001 – Topo-bathymetrie – Gebiedsdekkend; (in hetzelfde jaar van de bathymetrische opmeting) – meting en frequentie nog niet beslist.
Uitvoerende organisatie: Departement MOW - Maritieme Toegang
Conctact: maritieme.toegang@mow.vlaanderen.be
Opmerkingen: Verwante datasets: S-MD-V-001 – Topo-bathymetrie – Gebiedsdekkend S-MD-V-003 – Lithologische kaar
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: