MONEOS datafiches

S-MD-V-002b - Topo-bathymetrie - bathymetrie profielen

Beschrijving: Om de evolutie van de helling en profielverandering te beschrijven en te onderzoeken is door het INBO op basis van de bathymetrische grids (vanaf 1910 tot 2005; variabel per ecozone) een profieltool ontwikkeld voor de subtidale zones.
Planning metingen:
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be, regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: