MONEOS datafiches

S-MD-V-001a - Topo-bathymetrie - onder LW-lijn - gebiedsdekkend

Beschrijving: Bij bathymetrische metingen wordt de waterdiepte bepaald op basis van de reflectie van akoestische pulsen. Er wordt gebruik gemaakt van zowel singlebeam als van multibeam echosounders vanop schepen voor het sublittoraal tot zo hoog mogelijk in het littoraal. Er zijn historische gegevens beschikbaar bij de Vlaamse Hydrografie maar niet alle data werd gedigitaliseerd. Tevens werd er bij de metingen gebruik gemaakt van verschillende referentiesystemen. De Vlaamse Hydrografie beschikt over een overzicht van alle metingen vanaf 1817
Planning metingen: Multibeam & singlebeam: - Beneden-Zeeschelde en Boven-Zeeschelde(A): jaarlijks - Rupel en Durme (B): 3-jaarlijks - Bovenlopen ©: 6-jaarlijks
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Hydrografie
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen: Er zijn historische gegevens beschikbaar bij de Vlaamse Hydrografie maar niet alle data werd gedigitaliseerd. Tevens werd er bij de metingen gebruik gemaakt van verschillende referentiesystemen. De Vlaamse Hydrografie beschikt over een overzicht van alle metingen vanaf 1817.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: