MONEOS datafiches

S-DH-V-002 - Fysiotopenkaart

Beschrijving: De fysiotopenkaart is afgeleid product van luchtfoto’s, bathymetrie en tijparameters aangevuld met sedimentkarakteristieken. Gekoppeld aan de vluchten voor topografie in de Westerschelde en Beneden-Zeeschelde dienen om de 3 jaar afwisselend multispectraal beelden en CIR orthofoto’s opgenomen te worden. Voor Bovenschelde en Rupel moeten de vluchten voor CIR orthofoto’s gebeuren in zomer en kunnen niet gekoppeld worden aan de LIDAR vluchten in de winter. Het bekomen kaartmateriaal wordt aangevuld met de lithologische gegevens. Op basis van studie van de huidige geomorfologische kaarten en interpretatie van die kaarten zullen afgebakende karteringseenheden gebruikt worden. Is het tussenproduct voor opmaak ecotopenkaart.
Planning metingen: Fysiotopenkaart: - Beneden-Zeeschelde (A): jaarlijks (om de 3 jaar afwisselend multispectraal beelden en CIR orthofoto’s) - Boven-Zeeschelde, Rupel en Durme (B): 6-jaarlijks - Bovenlopen (C): 6-jaarlijks
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: uitgebreide meetmethode: Digitaliseren van geomorfologische eenheden, afleiden van fysiotoopgrenzen op basis van gebiedsdekkende tijparameters en bathymetrie en topografie. Deze gebiedsdekkende tijparameters gebeuren op basis van gemodelleerde tijdata. De bathymetrie wordt dmv een DIGPOL-interpolatie aangemaakt. Zie beschrijving MONEOS datarapportage INBO.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: