MONEOS datafiches

S-FC-N-001 - Saliniteit, temperatuur, geleidbaarheid (continu)

Beschrijving: Op een aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met multi-parametertoestellen verschillende parameters continu gemeten. De opstelling verschilt per locatie, afhankelijk van de mogelijkheden voor de bevestiging van de toestellen. De zoutgegevens van Prosperpolder en Oosterweel worden aangeleverd door het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout. Het multiparametertoestel tbv MONEOS meet ook zuurstof, troebelheid, fluorescentie en licht. (YSI 6600 V2). Voor de meetopstelling zie “Continue metingen op de Overloop van Hansweert”.
Planning metingen: Continue metingen LMW Continue metingen MONEOS gedurende maart t/m oktober 2012, 2013 en 2014
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat - CIV Rijkswaterstaat WVL
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data ( servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: - De zoutgegevens van Prosperpolder en Oosterweel worden aangeleverd door het Waterbouwkundig Laboratorium te Borgerhout. - Het multiparametertoestel tbv MONEOS meet ook zuurstof, troebelheid, fluorescentie en licht. (YSI 6600 V2). Voor de meetopstelling zie “Continue metingen op de Overloop van Hansweert”. Beschrijvend readme.txt bestand zodat de excel bestanden kunnen worden gelezen. Sensorhoogte en Echo meetset (afstand tot bodem) worden als metadata meegegeven als attribuut in de data. Verder geen metadata opgeleverd over het instrument zelf (bv rapporten). Geen specificaties sensor (nauwkeurigheid, onder-bovengrens etc)
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: