MONEOS datafiches

S-FC-V-002 - Geleidbaarheid - Periodiek

Beschrijving: Tijdens de maandelijske monitoring vinden getijonafhankelijk langsvaarten plaats van de grens tot Temse, van Walem tot Baasrode en van Dendermonde tot Melle (OMES). De bounderies worden in dezelfde dagen bemonsterd.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; 4 “13uursmetingen” estuarium 2-wekelijkse getij-onafhankelijke vaarten tijdens de zomermaanden (april tot september) (OMES) Driemaandelijks (WL)
Uitvoerende organisatie: De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE; uitvoering ECOSPHERE/IMDC Hydrologisch Informatie Centrum
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep: Piet Thys
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: VLIZ
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: