MONEOS datafiches

S-FC-V-006 - Turbiditeit - Periodiek

Beschrijving: Tijdens de maandelijkse monitoring. Hierbij wordt op verschillende discrete dieptes en in een continu profiel de turbiditeit opgemeten op 2 manieren: via OBS en ADCP. Voor de omrekening van turbiditeit naar zwevende stof en van ACDP backscatter naar zwevende stof worden bij elke meting 2 waterstalen op verschillende diepte genomen.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; 4 “13uursmetingen” estuarium 2-wekelijkse getij-onafhankelijke vaarten tijdens de zomermaanden (april tot september) (OMES)
Uitvoerende organisatie: De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE; uitvoering ECOSPHERE/IMDC Hydrologisch Informatie Centrum
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen: Voor de omrekening van turbiditeit naar zwevende stof worden bij elke meting 2 waterstalen genomen. Op basis van de monitoringgegevens kan de omzetting van het sensor signaal (troebelheid) naar SCC veranderen doorheen te tijd. 2021: SSC [mg/l]: SSC = 1.6226*Turb Turbidty standard [FTU]: Turb stand = 1.2903*Turb; 2022: SSC [mg/l]: SSC = 1.6111*Turb Turbidty standard [FTU]: Turb stand = 1.2903*Turb; 2023: SSC [mg/l]: SSC = 2.3070*Turb Turbidty standard [FTU]: Turb stand = 2.9670*Turb
Contact projectgroep: Piet Thys
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: VLIZ
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: