MONEOS datafiches

S-FC-V-009 - Zuurstof - Continu

Beschrijving: Op een aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met multi-parametertoestellen verschillende parameters continu gemeten. De opstelling verschilt per locatie, afhankelijk van de mogelijkheden voor de bevestiging van de toestellen. Ruwe data beschikbaar voor Aarschot, Appels, Duffel-sluis, Eppegem, Grobbendonk, Zulte, Gavere en Wondelgem, andere posten worden gepland vanaf 2012.
Planning metingen: Continue metingen
Uitvoerende organisatie: WL - Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatie Centrum
Conctact: hic@vlaanderen.be
Opmerkingen: ruwe data beschikbaar voor Aarschot, Appels, Duffel-sluis, Eppegem, Grobbendonk, Zulte, Gavere en Wondelgem, andere posten worden gepland vanaf 2012
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: