MONEOS datafiches

S-FC-V-010 - Zuurstof - Periodiek

Beschrijving: Maandelijks vinden langsvaarten plaats van de grens tot Temse (WL), van Walem tot Baasrode en van Dendermonde tot Melle (MONEOS). Hierbij worden op een aantal vaste plaatsen met multi-parametertoestellen verschillende parameters gemeten. De bounderies worden in dezelfde dagen bemonsterd.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk (MONEOS) Extra campagne in de zomermaanden (OMES)
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Milieumaatschappij OMES; coördinator: UA
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: