MONEOS datafiches

S-FC-V-010 - Zuurstof - Periodiek

Beschrijving: Maandelijks vinden langsvaarten plaats van de grens tot Temse (WL), van Walem tot Baasrode en van Dendermonde tot Melle (MONEOS). Hierbij worden op een aantal vaste plaatsen met multi-parametertoestellen verschillende parameters gemeten. De bounderies worden in dezelfde dagen bemonsterd.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; 4 “13uursmetingen” estuarium
Uitvoerende organisatie: De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep: Piet Thys
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: VLIZ
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: