MONEOS datafiches

S-FC-V-011 - Chlorophyl a - Continu

Beschrijving: Op een aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met multi-parametertoestellen verschillende parameters continu gemeten. De opstelling verschilt per locatie, afhankelijk van de mogelijkheden voor de bevestiging van de toestelle Planning van installatie van meettoestellen met chlorofyl sensoren najaar 2012.
Planning metingen: Continue metingen, wordt opgestart in 2015-16
Uitvoerende organisatie: WL - Waterbouwkundig Laboratorium Hydrologisch Informatie Centrum
Conctact: hic@vlaanderen.be
Opmerkingen: wordt opgestart in 2012
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: