MONEOS datafiches

S-FC-V-012 - Chlorophyl a - Periodiek

Beschrijving: Maandelijks vinden langsvaarten plaats van de grens tot Temse (WL), van Walem tot Baasrode en van Dendermonde tot Melle (MONEOS). Hierbij worden op een aantal vaste plaatsen een schepstaal genomen en afgeleverd aan het labo voor analyse. De bounderies worden in dezelfde dagen bemonsterd. In het kader van OMES worden (half)maandelijks op de beschreven meetlocaties stalen genomen waarbij een analyse op chlorofyl a en ander pigmenten wordt uitgevoerd.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk (MONEOS) Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; in de zomermaanden (april tot september): 2 maal per maand 6 “13uursmetingen” 1 “24uursmeting" (GGG Lippenbroek)
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Milieumaatschappij OMES, coördinator UA
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: