MONEOS datafiches

S-FC-V-013 - Nutriënten

Beschrijving: (1) Maandelijks vinden langsvaarten plaats van de grens tot Temse (WL), van Walem tot Baasrode en van Dendermonde tot Melle (MONEOS). Hierbij worden op een aantal vaste plaatsen een schepstaal genomen en afgeleverd aan het labo voor analyse. De bounderies worden in dezelfde dagen bemonsterd. KLOPT (2) Bepaling ortho fosfaat in het kader van OMES (3) Bepaling totaal fosfor in het kader van OMES (4) Bepaling opgelost silicium
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk (MONEOS) Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; in de zomermaanden (april tot september): 2 maal per maand 6 “13uursmetingen”
Uitvoerende organisatie: Vlaamse Milieumaatschappij OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: