MONEOS datafiches

S-FC-V-019 - Zwevende stof - Periodiek

Beschrijving: Tijdens de maanelijkse monitoring. Het gehalte zwevende stof wordt in elk diepteprofiel bepaald op twee plaatsen.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; 4 “13uursmetingen” estuarium 2-wekelijkse getij-onafhankelijke vaarten(april tot september) (OMES) 3 maandelijkse getij-afhankelijke vaarten (per jaar 4x kentering hw, 4x kentering lw en 4 x hte)
Uitvoerende organisatie: De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep: Piet Thys
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: VLIZ
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: