MONEOS datafiches

S-FC-V-020 - Lichtextinctie - Periodiek

Beschrijving: Tijdens de maandelijkse monitoring in het kader van OMES wordt de licht extinctiecoefficient gemeten om het lichtklimaat in functie van de diepte te kunnen bepalen. De zogenaamde PAR (photosynthetically Active Radiation) wordt op 2 locaties onder water gemeten; dit is de invallende lichtstraling met een golflengte van 400 tot 700 nm.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; 4 “13uursmetingen” estuarium 6 “13uursmetingen”
Uitvoerende organisatie: De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen: De zogenaamde PAR (photosynthetically Active Radiation) wordt gemeten; dit is de invallende lichtstraling met een golflengte van 400 tot 700 nm.
Contact projectgroep: Piet Thys
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: VLIZ
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: