MONEOS datafiches

S-FC-V-021 - Chloride - Periodiek

Beschrijving: Tijdens de maandelijkse monitoring in het kader van OMES wordt chloride rechtstreeks bepaald en niet door omrekening uit conductiviteit.
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; 4 “13uursmetingen” estuarium 6 “13uursmetingen”
Uitvoerende organisatie: De Vlaamse Waterweg, afdeling Zeeschelde OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen-ECOSPHERE
Conctact: regio.centraal@vlaamsewaterweg.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep: Piet Thys
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: VLIZ
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: