MONEOS datafiches

S-FC-V-023 - BOD - Periodiek

Beschrijving: Biochemisch zuurstofverbruik (BOD)
Planning metingen: Maandelijks vaart getij-onafhankelijk; in de zomermaanden (april tot september): 2 maal per maand. 6 “13uursmetingen”
Uitvoerende organisatie: OMES, coördinator: Universiteit Antwerpen
Conctact:
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: