MONEOS datafiches

S-EF-V-029 - Lichtindringing - Continu

Beschrijving: Op een aantal plaatsen in het Schelde-estuarium wordt met 2 sensoren de hoeveelheid fotosynthetisch actieve straling (PAR) gemeten op 2 dieptes in het water, om de lichtextinctie te meten. Planning van installatie van PAR meettoestellen in 2015-2016.
Planning metingen: Continue metingen
Uitvoerende organisatie: WL - Waterbouwkundig Laboratorium (plaatsing, onderhoud, … idem chl a sensoren)) Hydrologisch Informatie Centrum Universiteit Antwerpen - Ecobe (validatie idem chl a)
Conctact: hic@vlaanderen.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: