MONEOS datafiches

S-FC-N-004 - Temperatuur (periodiek)

Beschrijving: Maandelijks vinden vaartochten plaats van Vlissingen tot Schaar van Ouden Doel (MWTL = Monitoring Waterstaatskundige Toestand des Lands). In de zomermaanden wordt de vaartocht 2x per maand gevaren. Daarnaast worden in het mondingsgebied 3 stations bemonsterd: Wielingen, Walcheren 2 en Walcheren 20. Wielingen is een aparte meettocht evenals Walcheren 2 en Walcheren 20. Voor metalen en organische MVO is aantal meetbare relevante stoffen ↑ sinds 1972. De programma’s zijn meermaals aangepast. Voor zwevendstof, pigment in algen, POC, N en P valt meetreeks samen met die v opgeloste stoffen en fysisch-chemische metingen.
Planning metingen: Maandelijks, 2X per maand in de zomer. Westerschelde: start 1 uur voor hoogwater in Vlissingen Monding: Wielingen start 1 uur na hoogwater ter plaatse, 6x per jaar. Noordzee: Walcheren 2 en 20: Willekeurig, maandelijks
Uitvoerende organisatie: Rijkswaterstaat CIV
Conctact: Rijkswaterstaat Servicedesk data (servicedesk-data@rws.nl)
Opmerkingen: Voor metalen en organische MVO is aantal meetbare relevante stoffen ↑ sinds 1972. De programma’s zijn meermaals aangepast. Voor zwevendstof, pigment in algen, POC, N en P valt meetreeks samen met die v opgeloste stoffen en fysisch-chemische metingen
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen: Rijkswaterstaat Servicedesk data Bezoekadres: Derde Werelddreef 1 2622 HA Delft Postadres: Postbus 5023 2600 GA Delft Telefoon: +31 152 757 700 Email: servicedesk-data@rws.nl
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: