MONEOS datafiches

P-DS-V-001a - Hogere planten

Beschrijving: In de reeds ontpolderde natuurontwikkelingsgebieden (Paardeschor, Ketenisseschor, Paddebeek, Heusden LO) wordt de diversiteit aan hogere planten opgevolgd door middel van vegetatieopnames. Deze worden gemaakt van de bestaande permanente kwadraten welke langs raaien loodrecht op de stroomrichting zijn uitgezet.
Planning metingen: PQ’s 3-jaarlijks, op termijn geïntegreerd in de systeemmonitoring
Uitvoerende organisatie: INBO, Kliniekstraat 25, 1070 Brussel
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: