MONEOS datafiches

P-DS-V-002 - Macrobenthos

Beschrijving: Intertidale monitoring van estuariene natuurontwikkeling (momenteel 4 ontpolderingssites (Paardenschor (DO - afgerond 04/2004), Ketenisse (KP - afgerond 01/2003), Paddebeek (PA - afgerond 09/2003) en Heusden (Heu - afgerond 11/2006)). Lippenbroek wordt door UA gemonitored.
Planning metingen: Naargelang de projecten uitgevoerd worden wordt een monitoring programma opgestart, densiteit en frequentie zijn hoog in de beginfase en worden langzaam afgebouwd zodat projectmonitoring tenslotte deel wordt van de gewone systeem monitoring.
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: Jeroen Speybroeck (jeroen.speybroeck@inbo.be)
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: