MONEOS datafiches

P-DS-V-002 - Macrobenthos

Beschrijving: Intertidale monitoring van estuariene natuurontwikkeling (momenteel 4 ontpolderingssites (Paardenschor (DO - afgerond 04/2004), Ketenisse (KP - afgerond 01/2003), Paddebeek (PA - afgerond 09/2003) en Heusden (Heu - afgerond 11/2006)). Lippenbroek wordt door UA gemonitored.
Planning metingen: monitoring afgelopen
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: monitoring is afgelopen.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: