MONEOS datafiches

S-DS-V-004b - Vissen (Vrijwilligersnetwerk)

Beschrijving: Opvolgen van de ecologische kwaliteit van de Zeeschelde en bijrivieren op basis van visbestandopnames. monitoring trekvissen.
Planning metingen: jaarlijkse herhaling, maandelijks in Beneden en Boven Zeeschelde en Rupel 2-Jaarlijks datarapport, 1 jaar na meetcyclus
Uitvoerende organisatie: INBO
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen:
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: