MONEOS datafiches

S-DS-V-004c - Vissen (Koelwater)

Beschrijving: Koelwaterbemonstering kerncentrale Doel: maandelijks wordt de geluidsinstallatie van de koelwater inlaat afgezet, van anderhalf uur voor tot anderhalf uur na LW worden de vissen die zo mee ingezogen worden bemonsterd.
Planning metingen: Meetnet stopgezet in 2013
Uitvoerende organisatie: INBO KUL
Conctact: info@inbo.be
Opmerkingen: Laatste datarapportage: Breine (2013) Vissen – Doel (seizoenaal patroon) in Van Ryckegem G. (Red.) MONEOS – Geïntegreerd datarapport Toestand Zeeschelde INBO 2012. Monitoringsoverzicht en 1ste lijnsrapportage Geomorfologie, diversiteit Habitats en diversiteit Soorten. INBO.R.2013.26. Insitituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel.
Contact projectgroep:
Contact inhoudelijk:
Contact landelijk:
Contact data opvragen:
Te publiceren op dataportaal:  
Jaarraporten
Inwinnende instantie: