MONEOS datafiches

S-HD-N-004 - Debietmeting op dwarsraai

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie    ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
 
Afgeleide parameters
Debieten & Getijvolumes
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
0105M
-------------------------------------------------------------------------------------
0105M - / 1932 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie
Meetmethode: ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
0108M
-------------------------------------------------------------------------------------
0108M - / 1932 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie
Meetmethode: ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
0215M
-------------------------------------------------------------------------------------
0215M - / 1932 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie
Meetmethode: ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
0111M
-------------------------------------------------------------------------------------
0111M - / 1932 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie
Meetmethode: ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
0209M
-------------------------------------------------------------------------------------
0209M - / 1932 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie
Meetmethode: ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
0315M
-------------------------------------------------------------------------------------
0315M - / 1932 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie
Meetmethode: ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
0415M
-------------------------------------------------------------------------------------
0415M - / 1932 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie
Meetmethode: ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
0609M
-------------------------------------------------------------------------------------
0609M - / 1932 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie
Meetmethode: ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
1819M
-------------------------------------------------------------------------------------
1819M - / 1932 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie
Meetmethode: ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
1821M
-------------------------------------------------------------------------------------
1821M - / 1932 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie
Meetmethode: ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
1605M
-------------------------------------------------------------------------------------
1605M - / 1932 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting, sedimentconcentratie
Meetmethode: ADCP metinge in de raai en AZTM/MEX puntmeting
open serie