MONEOS datafiches

S-DH-N-007 - Stroomsnelheidskaart

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Stroomsnelheid en -richting    Berekening op basis van opgetreden waterstanden en gemeten bathymetrie (vaklodingen en laseraltimetrie)
 
Afgeleide parameters
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
Alle buitendijkse gebieden Westerschelde
-------------------------------------------------------------------------------------
Alle buitendijkse gebieden Westerschelde - / 1996 -
Parameter: Stroomsnelheid en -richting
Meetmethode: Berekening op basis van opgetreden waterstanden en gemeten bathymetrie (vaklodingen en laseraltimetrie)
open serie