MONEOS datafiches

P-DS-V-001b - Hogere planten

Parameters & meetmethodes monitoringsplan
(1): Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)    Vegetatieopname
 
Afgeleide parameters
Soortenrijkdom (aantal soorten per m², per vegetatietype, per projectgebied …); Diversiteitsindices; Floristische kwaliteitsindex
 
 
 
Meetreeksen
  latitude - longitude / beginjaar - eindjaar
-------------------------------------------------------------------------------------
KBR - wetland
-------------------------------------------------------------------------------------
KBR - wetland - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Klein Broek
-------------------------------------------------------------------------------------
Klein Broek - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Groot Broek
-------------------------------------------------------------------------------------
Groot Broek - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
De Bunt
-------------------------------------------------------------------------------------
De Bunt - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Bulbierbroek
-------------------------------------------------------------------------------------
Bulbierbroek - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Weymeerbroek
-------------------------------------------------------------------------------------
Weymeerbroek - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Grote Wal – Kleine Wal – Zwijn
-------------------------------------------------------------------------------------
Grote Wal – Kleine Wal – Zwijn - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Vlassenbroek
-------------------------------------------------------------------------------------
Vlassenbroek - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Paardeweide/broek
-------------------------------------------------------------------------------------
Paardeweide/broek - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Bergenmeersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Bergenmeersen - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Wijmeers
-------------------------------------------------------------------------------------
Wijmeers - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Kalkense meersen
-------------------------------------------------------------------------------------
Kalkense meersen - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Grote vijver
-------------------------------------------------------------------------------------
Grote vijver - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie
-------------------------------------------------------------------------------------
Zennegat + Oude Dijle
-------------------------------------------------------------------------------------
Zennegat + Oude Dijle - / 2011 -
Parameter: Vegetatieopname (soorten en bedekkingspercentages)
Meetmethode: Vegetatieopname
open serie