MONEOS datafiches

S-DS-V-002 - Macrobenthos

=> Serie:
Serienaam Wielingen Boei W2
Latitude 13852
Longitude 382049
Beginpunt traject
Eindpunt traject
Startdatum (jaartal) 1991
Einddatum (jaartal) 2009
Frequentie (staalnames/jaar) 6
Parameter - Methode: Saliniteit pss (practical salinity scale) dimensieloos / Geleidbaarheid (voor temperatuur en druk gecorrigeerd). Berekening met UNESCO-formules.
Planning
Formaat: databank
Beschikbaar:
Opmerking: RDX RDY