Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (1): add | show Print this page

one publication added to basket [313923]
Validatie fysische parameters: Verwerking EWI-campagnes periode 2012-2017
Brackx, M.; Van De Moortel, I.; Vandenbruwaene, W.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2019). Validatie fysische parameters: Verwerking EWI-campagnes periode 2012-2017. Versie 3.0. WL Rapporten, PA025_15. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VI, 69 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Water management > Monitoring-networks > Fysico-chemical parameters
  ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
Author keywords
  EWI; Sedimentconcentratie; Dwarssectiegemiddeld; Sedimenttoevoer

Project Top | Authors 
 • Validatie sediment en fysische parameters

Authors  Top 
 • Brackx, M., more
 • Van De Moortel, I.
 • Vandenbruwaene, W., more
 • Vereecken, H., more

Abstract
  'Equal Width Increment'-, of kortweg EWI-metingen worden gebruikt om dwarssectiegemiddelde sedimentconcentraties te berekenen ter hoogte van waterlopen. Het Waterbouwkundig Laboratorium voert op negen locaties in het Scheldebekken EWI-campagnes uit om de gemeten sedimentconcentraties (op basis van pompstalen, schepstalen of turbiditeit) om te zetten naar dwarssectiegemiddelde concentraties. Tijdens een EWI-campagne worden er waterstalen genomen geïntegreerd over de in secties verdeelde dwarsdoorsnede van een waterloop, waardoor ze representatief zijn voor de hoeveelheid sediment die in deze secties wordt getransporteerd. Voor elke meetlocatie werd een relatie opgesteld tussen de sedimentconcentratie van de pompstalen/schepstalen en de sedimentconcentratie van de EWI-meting. De nieuw opgestelde relaties worden vanaf heden gebruikt binnen de jaarlijkse MONEOS rapportages om de sedimentaanvoer richting Schelde estuarium meer accuraat te begroten. Daarnaast geeft het rapport een aantal aanbevelingen met betrekking tot de meetstrategie, om op die manier de bestaande relaties verder te optimaliseren.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors