Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

KU Leuven (KULeuven)
www.kuleuven.ac.be

Original name: University of Leuven

Address:
Oude Markt 13
3000 Leuven
Belgium

Tel.: +32-(0)16-32 40 10
Fax: +32-(0)16-32 40 14
E-mail:
 Person | Institutes | Publications | Projects | Event | Datasets 
 
Type: Scientific
Level: University

Person  Top | Institutes | Publications | Projects | Event | Datasets 

Associated to an institute part (24)

Persons formerly associated with this organization (4)

Child institutes (3)  Top | Person | Publications | Projects | Event | Datasets 
 • Katholieke Universiteit Leuven; Campus Kortrijk (KULeuven-KULAK), more
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Biologie (KULeuven), more
 • Katholieke Universiteit Leuven; Departement Burgerlijke Bouwkunde (KULeuven-BWK), more

Publications (52)  Top | Person | Institutes | Projects | Event | Datasets 
  ( 3 peer reviewed ) split up filter
 • Peer reviewed article Van de Meutter, F.; Bezdenjesnji, O.; De Regge, N.; Maes, J.; Soors, J.; Speybroeck, J.; Van den Bergh, E.; Van Ryckegem, G. (2019). The cross-shore distribution of epibenthic predators and its effect on zonation of intertidal macrobenthos: a case study in the river Scheldt. Hydrobiologia 846(1): 123-133. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-019-04056-5, more
 • Peer reviewed article Deforce, K.; Storme, A.; Bastiaens, J.; Debruyne, S.; Denys, L.; Ervynck, A.; Meylemans, E.; Stieperaere, H.; Van Neer, W.; Crombé, P. (2014). Middle-Holocene alluvial forests and associated fluvial environments: a multi-proxy reconstruction from the lower Scheldt, N Belgium. Holocene 24(11): 1550-1564. dx.doi.org/10.1177/0959683614544059, more
 • Peer reviewed article Bouma, T.J.; de Vries, M.B.; Low, E.; Kusters, L.; Herman, P.M.J.; Tánczos, I.C.; Temmerman, S.; Hesselink, A.W.; Meire, P.; Van Regenmortel, S. (2005). Flow hydrodynamics on a mudflat and in salt marsh vegetation: identifying general relationships for habitat characterisations. Hydrobiologia 540(1-3): 259-274. https://dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7149-0, more
 • Beerlandt, J.; Rauwoens, P. (2022). Polder2c’s living lab: Toolbox for a better future of levee management, in: Mees, J. et al. Book of abstracts – VLIZ Marine Science Day, Online event 2 March 2022. VLIZ Special Publication, 88: pp. 14, more
 • Van De Moortel, I.; Van den Berg, M.; Messens, F.; Thant, S.; Michielsen, S.; Brackx, M.; Hyde, P.; De Clercq, B.; Willems, P. (2021). Analyse van waterstanden in het Schelde-estuarium gedurende windluwe periodes. Versie 3.0. Antea Group: Antwerpen. 189 pp., more
 • Escobar Ramos, J.S. (2019). Mixed sediments of the Belgian Coast and the Scheldt: modelling and comparison with satellite data [POSTER]. Presented at CREST final conference: Climate Resilient Coast, 26-09-2019, Ostend. KU Leuven: Leuven. 1 poster pp., more
 • Bi, Q. (2015). Numerical modelling of near-bottom sediment transport: turbulence modulation, new process models and application to the Scheldt and the Belgian coast. PhD Thesis. KU Leuven, Arenberg Doctoral School: Leuven. xvi, 228 pp., more
 • Breine, J. (2009). Fish assemblages as ecological indicator in estuaries: the Zeeschelde (Belgium) = Visgemeenschappen als ecologische indicator voor estuaria: de Zeeschelde (België). Doctoraten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek = PhD theses of the Research Institute for Nature and Forest, T.2009.1. PhD Thesis. KU Leuven/INBO: Leuven. ISBN 978-90-403-0299-2. 263 pp., more
 • Ibrahim, E.; Monbaliu, J. (2009). ALGASED Remote sensing for the characterization of intertidal sediments and microphytobenthic algae Contribution to WP5 (D5a_2): Supervised classification of hyperspectral images of ALGASED. KU Leuven: Leuven. 44 pp., more
 • Boukhris, O. (2008). Climate change impact on hydrological extremes along rivers in Flanders. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. ISBN 978-90-5682-948-3. 195 pp., more
 • Boukhris, O.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K. (2008). Climate change impact on hydrological extremes in Flanders: regional differences. WL Rapporten, 706_13. Flanders Hydraulics Research/KU Leuven: Antwerpen. 91 pp., more
 • Desmet, W.; Volckaert, F.A.M.J.; Maes, J. (2007). Modellering van groei en predatie van tong, Solea solea (L.) in het Schelde-estuarium. MA Thesis. KU Leuven: Leuven. , more
 • Ronsyn, J.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2007). Kwaliteitscontrole voorspellingsmodellen. WL Rapporten, 729_5. Waterbouwkundig Laboratorium/KU Leuven: Antwerpen. III, 17 pp., more
 • Hoffmann, M.; Herrier, J.-L.; Leten, M.; Van Nieuwenhuyse, H. (2006). MONAIJ Monitoring natuurherstel Ijzermonding 2001 - 2005. INBO/KBIN/KULeuven/UGent: Brussel. 386 + appendices pp., more
 • Vanden Eede, S.; Ollevier, F.P.; Maes, J.; Guelinckx, J. (2006). Populatiedynamica van Pomatoschistus minutus in de Noordzee en het Schelde-estuarium. MA Thesis. KU Leuven: Leuven. , more
 • Rotsaert, R. (2005). Populatiedynamica van het dikkopje (Pomatoschistus minutus) langsheen de Belgische kust en het Schelde-estuarium. MA Thesis. KU Leuven: Leuven. , more
 • Van den Bergh, E.; Buysse, D.; Coeck, J.; Gyselings, R.; Mertens, W.; Van Braeckel, A.; Breine, J.; Vandecasteele, B.; Muylaert, K.; Du Laing, G.; Maes, J.; Soetaert, K.; Van Damme, S. (2005). Zeeschelde, in: Dumortier, M. et al. (Ed.) Natuurrapport 2005: toestand van de natuur in Vlaanderen: cijfers voor het beleid. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 24: pp. 153-161, more
 • Vermang, J.; Ollevier, F.P. (2005). De ontwikkeling van een index voor biotische integriteit voor het zoetwater-estuarium van de Schelde. MA Thesis. KU Leuven: Leuven. , more
 • International Marine and Dredging Consultants; WL | Delft Hydraulics; KULeuven; Universitaire Instelling Antwerpen. Vakgroep Ecosysteembeheer (2004). Haalbaarheidsstudie nutriënten- en sedimenttransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het GOG KBR. Deelopdracht 2: Inventarisatie. Version 2.0. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. V, 75 + appendices pp., more
 • Maes, J. (2004). Het visbestand van de Zeeschelde: actuele toestand en trends op basis van vismonitoring. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 38 slides pp., more
 • De Bruyn, T. (2003). Opslibbing van recent gevormde schorren in het Schelde-Estuarium : een terreinstudie en modelevaluatie. MA Thesis. KU Leuven: Leuven. 132 pp., more
 • Maes, J.; Geysen, B.; Ercken, D.; Ollevier, F.P. (2003). Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde: resultaten voor 2002. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 28, 7 tables pp., more
 • Resseler, S.; Ollevier, F.P. (2003). Habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus L.) in het Schelde-estuarium in functie van abiotische variabelen : integratie van een bio-energetisch model in GIS. Thesis. KU Leuven: Leuven. , more
 • Temmerman, S. (2003). Sedimentation on tidal marshes in the scheldt estuary. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): [s.l.]. , more
 • Temmerman, S. (2003). Sedimentatie op schorren in het Schelde-estuarium: een studie op basis van veldmetingen en numerieke modellering = Sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary: a field and numerical modelling study. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 222 pp., more
 • Bex, P. (2002). Groei als schatter voor de habitatkwaliteit voor bot (Platichthys flesus (L.)) in het Schelde-estuarium: integratie van een bio-energetisch model in GIS. Thesis. KU Leuven: Leuven. III, 85 + bijlagen pp., more
 • Guelinckx, J. (2002). Migratie van juveniele haring (Clupea harengus L.) en sprot (Sprattus sprattus (L.)) tussen de Noordzee en het Schelde-estuarium zoals aangetoond met stabiele C en N isotopen. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 109 pp., more
 • Van Asten, B.; Hermy, M. (2002). Het slik van het Groot Buitenschoor als foerageerplaats voor estuariene vissen. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 84 pp., more
 • Van de Putte, A. (2002). Modellering van groei en predatie van haring, Clupea harengus L. in het Schelde-estuarium. MSc Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 96 pp., more
 • Maes, J. (2000). De structuur van de visgemeenschap van het Zeeschelde-estuarium = The structure of the fish community of the Zeeschelde estuary. PhD Thesis. KUL: Leuven. 143 pp., more
 • De Ruyck, A.M.C. (1999). Management of the Belgian Coast: opinions and solutions. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 27 + tables pp., more
 • Smets, E. (1998). De overschrijdingskans voor de uiterste hoogwaterstanden in de Schelde te Antwerpen: toepassing van de statistiek van extreme waarden. KU Leuven: Leuven. 23 + bijlagen pp., more
 • Van de Moortel, R.; Deckers, J. (1998). Bodemkundige karakterisatie van gecontroleerde overstromingsgebieden en schorren : onderdeel van : onderzoek milieu-effecten sigmaplan (omes). Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 107 pp., more
 • Sels, O. (1997). Sedimentatie- en erosiekaarten en hun toepassing op het Schelde-estuarium. MSc Thesis. KU Leuven: Leuven. 78 pp., more
 • Steenhoudt, R. (1997). Ruimtelijke en temporele analyse van het ecosysteem van het Belgisch Continentaal Plat. Postgraduate Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. XII, 203 pp., more
 • Van Bouwel, J.; Ollevier, F. (1995). Gemeenschapsstructuur van vissen in de zeeschelde (onderzoek aan de hand van fuiken). Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 119 pp., more
 • Longin, L. (1993). Risiko-analyse, toegepast op scheepsmaneuvreerbaarheid met betrekking tot de sluis te Hingene. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 91 pp., more
 • Verdonck, W. (1989). Studie van de biologie en de kweek van zeebaars Dicentrarchus labrax (L.) in intensieve aquacultuurcondities. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 160 pp., more
 • De Clercq, N. (1986). Studie van de wulp (Numenius arquata arquata L.) in een slikken- en schorrengebied (Het Zwin) in de winter (1985-1986): slaaptrek, bestand, aktiviteit en foerageerecologie. MSc Thesis. KUL: Leuven. 190 pp., more
 • Houthooft, R. (1986). Bepaling van hydraulische parameters in het Scheldebekken. Ir Thesis. KU Leuven: Leuven. 99 + bijlagen pp., more
 • Meuleman, F. (1986). Berekening van de getijdebeweging in de Schelde met de eindige-elementenmethode. Ir Thesis. KU Leuven: Leuven. , more
 • Bernaers, G.; Bols, L. (1980). Getij en stormvloeden op de Schelde. Thesis. KU Leuven: Leuven. , more
 • Denolf, D. (1979). Winderosie op de duinenreep van het Zwin. MSc Thesis. KUL: Leuven. 85 pp., more
 • Sas, M.; Smets, E.; Van Langenhove, G.; Berlamont, J. (1979). Gebruik van de simulatietechniek ter bepaling van overschrijdingsfrequenties van de extreme hoogwaterstanden op de Schelde. K.U.L.: Leuven. 69 pp., more
 • Smits, J.; Vanhooymissen, L. (1977). Wiskundig modelonderzoek over de waterkwaliteit in de Schelde. Thesis. KU Leuven: Leuven. , more
 • Verachtert, M. (1975). Berekeningen aangaande een getijde beweging in de Schelde. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. verschillende paginering pp., more
 • Bastin, A. (1974). Regionale sedimentologie en morfologie van de zuidelijke Noordzee en van het Schelde estuarium. PhD Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. VI, 91 pp., more
 • Hoppenbrouwers, P.; Hoste, N. (1970). Vormgeving van de doorstroomopening bij brede schuiven: toepassing op de stormstuw te Oosterweel. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. Vol. 1 (tekst); Vol. 2 (tab., foto's, ill.) pp., more
 • Van Brussel, J.; Verstraeten, J. (1970). Trillingsproblemen bij hefschuiven: toegepast op de stormstuw te Oosterweel. Ir Thesis. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. different pagination pp., more
 • Wartel, S. (1967). Suspensie- en saliniteitsmetingen in het Scheldeëstuarium. Rapport Lab. Rec. Sed.. K.U.L.: Leuven. 42 pp., more
 • Broecke, E. (1966). Bijdrage tot de phytogeografie van enkele slikken en schorren langs de westerschelde nabij de belgisch-nederlandse grens. Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Leuven. 118 pp., more
 • Tavernier, E. (1947). De ontwikkeling van veeteelt en landbouw tusschen Yzer en Zwin van de XIe tot de XIVe eeuw. BSc Thesis. KUL: Leuven. 167 pp., more

Projects (11)  Top | Person | Institutes | Publications | Event | Datasets 
 • AquaVlan: Kweek van vis, schelpdieren en zilte groenten, more
 • Habitat quality of flounder (Platichthys flesus) in the Scheldt estuary: a field and modelling study, more
 • Metapopulation structure and dynamics of estuarine fish, more
 • Methodology for low tide strategies, more
 • Opvolging van het visbestand van de Zeeschelde en de Antwerpse dokken, more
 • Rotterdam and Antwerp: a century and a half of port competition in the Rhein-Scheldt-Meuse delta (1860-2000), more
 • Sediment delivery to watercourses from rural areas:assessment and evaluation of control measures, more
 • Social cost-benefit analysis of the Sigmaplan, more
 • THESEUS: Innovative coastal technologies for safer European coasts in a changing climate, more
 • TIDESED: Time-dependent changes in the optical properties of sediments detected with remote sensing, more
 • Vegetation ecology of flood plain and tidal marsh vegetation and flora, more

Event  Top | Person | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Informatienamiddag: het visbestand van de Zeeschelde, more

Datasets (4)  Top | Person | Institutes | Publications | Projects | Event 
 • Experimental assessment of tissue-specific turnover rate of stable C and N isotopes in the marine goby Pomatoschistus minutus, more
 • Projekt Zee - Scheldt estuary biotic data 1970-1976, more
 • Projekt Zee - Scheldt estuary datasets 1970-1976, more
 • Total phytoplankton inventory in the Scheldt estuary on the 19th of March 1974, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Person | Institutes | Publications | Projects | Event | Datasets