Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Hydrodynamica

Dutch title: Hydrodynamica
Parent project: Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more
Acronym: OMES 1
Period: 1995 till 1998
Status: Completed

Thesaurus terms: Current prediction; Hydraulic models; Hydrodynamics; Tidal models
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, sponsor

Abstract
De basis voor elke verdere modellering en voor de waterbouwkundige aspecten van het Sigmaplan is een goed hydrodynamisch model. Het moet in eerste instantie de weerslag van de voorgestelde uitvoeringsvarianten op de hoogwaterstanden, op de komberging en op de stroomsnelheden langsheen het onderzochte rivierenstelsel voorspellen. Een verlaging van de hoogwaterstanden vermindert het gevaar op dijkdoorbraken en op overstromingen. Een verhoging van de stroomsnelheden heeft invloed op de aanval en de afslag van de rivieroevers en op de veiligheid voor de scheepvaart. Vanuit ecologisch oogpunt hebben de stroomsnelheden invloed op de sedimentatie en erosie van de verschillende habitats en op de leefbaarheid van het gebied voor verschillende soorten.
Voor dit onderzoek zal door een gespecialiseerd laboratorium een tweedimensionaal wiskundig hydrdynamisch-numeriek model van de Schelde en bijrivieren ontwikkeld worden. Voor specifieke situaties kan hieraan een 3D model gekoppeld worden. Voor dit model moeten de afmetingen van de rivierbodems opgemeten worden.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes