Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Monitoring van het macrobenthos in de Zeeschelde
www.inbo.be/content/page.asp?pid=MON_ZEE_macrobenthos

Parent project: Biomonitoring van het estuarium van de Zeeschelde, more
Period: 1990

Thesaurus term: Macrobenthos
Geographical term: Belgium, Zeeschelde, Groot Buitenschoor [Marine Regions]
 Institutes | Datasets 

Institutes (2)  Top | Datasets 

Abstract
Bodemdiergemeenschappen van de brakke intergetijdenzone werden in de periode 1990 – 1999 jaarlijks gemonitord op het Groot Buitenschoor. In die periode waren er grote variaties in de gemiddelde saliniteit, gekoppeld aan schommelingen in de bovenafvoer, lokale en temporele variaties in het slibgehalte van het sediment. De winters varieerden van zeer zacht tot zeer streng. Biomassa en samenstelling van de bodemdieren varieerden sterk en waren elk jaar opnieuw het resultaat van de complexe interacties met hun omgeving. Verschuivingen in de soortensamenstelling tengevolge van de verbeterende milieukwaliteit, zijn voorlopig niet waar te nemen. De laatste jaren is er wel een duidelijker verband tussen de gemiddelde saliniteit en de relatieve biomassa van de rode draadworm, een soort die minder bestand is tegen lagere zoutgehalten in vergelijking met de andere dominante soorten op het Groot Buitenschoor.

In het najaar van 1999 werd de volledige Zeeschelde bemonsterd op een 80-tal locaties in het intergetijdengebied en een 100-tal locaties in de sublitorale zone. Deze campagne werd in 2002 herhaald en zal in de toekomst om de drie jaar worden overgedaan. De resultaten van deze campagnes leveren fundamentele kennis (voorkomen versus saliniteitsgradiënt, sedimentsamenstelling, enz.) maar laten ook toe om effecten van ingrepen na te gaan of het succes te evalueren van natuurherstelprojecten zoals op Ketenissepolder.

Dit project loopt van 2001 tot 2010.

Datasets (4)  Top | Institutes 
  • ME-3b. Three-yearly spatial benthos monitoring dataset inter- en subtidal Zeeschelde, more
  • ME-3c.Temporal monitoring benthos and sediment dataset mudflat Groot Buitenschoor, more
  • MNO Follow-up developments Ketenissepolder following the leveling to intertidal area in 2002, more
  • Yearly spatial autumn monitoring dataset mudflat Groot Buitenschoor, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Datasets