Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Opmaken van richtlijnen voor de watertoets

Period: September 2004 till January 2005
Status: Completed
 Institutes 

Institutes (3)  Top 
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Water (AMINAL), more

Abstract
Omschrijving :
Uitschrijven van richtlijnen ten behoeve van Vlaamse plannenmakers en vergunningsverlenende overheden ten behoeve van de watertoets

Achtergrondinformatie :
Via de 'watertoets' wordt aan waterbelangen inhoudelijk en procedureel een expliciete plaats gegeven in de totstandkoming van plannen, programma’s en vergunningsbesluiten. Via de watertoets wordt aldus uitvoering gegeven aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de planvorming en vergunningverlening die plaats vindt in het kader van andere beleidsdomeinen.

Resultaten :

  • Richtlijnen betreffende het toepassingsgebied van de watertoets
  • Procedurele richtlijnen
  • Inhoudelijke richtlijnen

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes