Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Afdeling Water (LNE-AMINAL)

Parent institute: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer (LNE), more

Address:
Alhambra gebouw
E. Jacqmainlaan 20 bus 5
1000 Brussel
Belgium
 Persons | Publications | Projects | Dataset 
 
Type: Others

Persons (3)  Top | Publications | Projects | Dataset 

Publications (5)  Top | Persons | Projects | Dataset 
  split up filter
 • Bogaert, J. (2001). De realisatie van overstromingsgebieden in Vlaanderen: een case study, in: Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. pp. 1-3, more
 • Aerts, R.; Van Orshoven, J.; De Belder, J.; Buys, P. (2000). In kaart brengen van de natuurlijke en actuele overstromingsgebieden in Vlaanderen: eindrapport. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. 63 pp., more
 • Voet, M.; Swings, J.; Huyghebaert, B. (2000). Analyse van hoogwaterafvoeren: 2b. De stroomgebieden van de Kempen: gegevens van de stations. Deel 1. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. different pagination pp., more
 • Voet, M.; Swings, J.; Huyghebaert, B. (2000). Analyse van hoogwaterafvoeren: 2a. De stroomgebieden van de Kempen: basisverslag. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. V, 81 pp., more
 • Voet, M.; Swings, J.; Huyghebaert, B. (2000). Analyse van hoogwaterafvoeren: 2c. De stroomgebieden van de Kempen: gegevens van de stations. Deel 2. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Water: Brussel. different pagination pp., more

Projects (4)  Top | Persons | Publications | Dataset 
 • De referentietoestand van waterhuishoudkundige systemen, luik historische visbestanden en hun evolutie, more
 • Multifunctionaliteit van overstromingsgebieden: Wetenschappelijke bepaling van de impact van waterberging op natuur, bos en landbouw, more
 • Opmaken van internet-instrument voor het toepassen van de opgestelde richtlijnen voor de watertoets, more
 • Opmaken van richtlijnen voor de watertoets, more

Dataset  Top | Persons | Publications | Projects 
 • Waterinfo: Water management datasystem from Flanders Hydraulics Research, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Persons | Publications | Projects | Dataset