Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Opmaken van internet-instrument voor het toepassen van de opgestelde richtlijnen voor de watertoets

Period: March 2006 till March 2007
Status: Completed

Thesaurus terms: Instruments; Water
 Institutes 

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Administratie Milieu,- Natuur-, Land- en Waterbeheer; Afdeling Water (AMINAL), more, co-ordinator
  • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more, partner

Abstract
Omschrijving :
In deze opdracht is een instrument opgemaakt waarmee de richtlijnen voor de vergunningverlener voor het toepassen van de watertoets via een internet-gestuurde tool kunnen doorlopen worden.

Achtergrondinformatie :
Het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003 (BS 14 november 2003) trad in werking op 24 november 2003. Het decreet voorziet dat er, als wapen in de strijd tegen wateroverlast en overstromingen, meer “ruimte voor water” wordt gecreëerd. Ook een betere waterkwaliteit en een vrijwaring van de watervoorraden worden beoogd, ten behoeve van mens en natuur.
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de watertoets definitief goed. Het ontwerp geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het besluit is in werking getreden op 1 november 2006.
In deze opdracht is een internet-gestuurd instrument opgemaakt waarmee de vergunningverlener de richtlijnen voor de watertoets kan toepassen. In het instrument is de koppeling voorzien met het geoloket watertoets van het AGIV.

Resultaat :
Internet-instrument waarmee de vergunningverlener de richtlijnen voor de watertoets kan toepassen

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes