Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

International MER Sustainable conservation Zwin

Dutch title: Internationaal MER Duurzaam behoud Zwin
Period: February 2006 till 2007
Status: Completed

Thesaurus terms: Environmental effects; Nature conservation; Tides
Geographical terms: ANE, Belgium, Zwin [Marine Regions]; ANE, Netherlands, Zwin [Marine Regions]
 Institutes 

Institutes (8)  Top 
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv, more, partner
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more, partner
 • Technum nv, more, partner
 • Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, more, partner
 • Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, more, co-ordinator
 • Provincie Zeeland, more, co-ordinator
 • Projectdirectie ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 (ProSes 2010), more, co-ordinator

Abstract
Omschrijving :
Internationaal projectmilieueffectrapport voor het duurzaam behoud van het intergetijdengebied Zwin, met internationale natuurbeschermingsstatus

Achtergrondinformatie :
Het Zwin natuurreservaat strekt zich uit over een kustlengte van ongeveer 2,3 km in het Nederlands-Belgisch grensgebied. Ongeveer 2 km van deze kustlengte ligt op Belgisch grondgebied, de rest op Nederlands grondgebied. Het bestaat uit een zeereep met daarachter zilte slikken en schorren. Het reservaat is een overblijfsel van de zee-inham die vroeger Damme verbond met de zee. Het gebied werd ingepolderd en verzandde, en pas met de aanleg van de Internationale Dijk in de negentiende eeuw kreeg het Zwin zijn huidige beperkte omvang. Ter hoogte van de Belgisch-Nederlandse grens is er een bres in de zeereep over een lengte van ongeveer 250 m waardoor Noordzeewater bij vloed het natuurreservaat kan binnendringen via een ‘slufter’, een geul die zich in het gebied vertakt in verschillende geulen en kleinere kreken.
Zo vormt dit rijk geschakeerd getijdenlandschap voor tal van vogels een broed-, rui-, rust- en voedsel- en doortrekgebied. Vooral in de wintermaanden kunnen de aantallen pleisterende vogels oplopen tot enkele tienduizenden exemplaren. Het probleem is dat het Zwin verzandt. Een slufter is immers gekarakteriseerd door zijn vergankelijkheid.
Het project omvat een aantal ingrepen die gericht zijn op een duurzaam behoud van het voor de natuur belangrijke intergetijdengebied. Mogelijke ingrepen omvatten afgraven, uitbreiden van het gebied door ontpoldering van eertijds ingepolderde delen en versterken van de spuiwerking met de afvoer van polderwater.

Resultaten :

 • Draaiboek met afstemming van de procedures op federaal, gewestelijk niveau in België en nationaal niveau in Nederland incl. een project risicoanalyse
 • Een startnotitie of kennisgevingsdossier
 • Een internationaal milieueffectenrapport met een doorlopen procedure in Vlaanderen en Nederland
 • Ondersteuning vergaderingen met de brede Stuurgroep van de opdrachtgever

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes