Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

ARCADIS Belgium nv
www.arcadisbelgium.be
This institute is the successor of the institute underneath
Ecolas, more

Previous name: ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Ecolas, more

Address:
Posthofbrug 12
2600 Antwerpen-Berchem
Belgium

Tel.: +32-(0)3-360 83 00
Fax: +32-(0)3-360 83 01
E-mail:
 Person | Institutes | Publications | Projects 
 

Person  Top | Institutes | Publications | Projects 

Associated to an institute part (4)

Child institutes (2)  Top | Person | Publications | Projects 
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Antwerpen, more
 • ARCADIS; ARCADIS Belgium nv; Gent, more

Abstract:
ARCADIS Belgium nv die alle kennis en expertise voor de Vlaamse markt bundelt. De vroegere bedrijven ARCADIS Gedas, ARCADIS Ecolas, Euras, ARCADIS SWK, ARCADIS Aeolus, Constructor, CW en Starke Diekstra zijn allemaal geïntegreerd in deze ene nv, wat een aanzienlijke juridische en administratieve vereenvoudiging betekent. Het in mei 2008 overgenomen VDS werd omgedoopt tot ARCADIS VDS bvba en ressorteert onder ARCADIS Belgium nv.

Publications (9)  Top | Person | Institutes | Projects 
  split up filter
 • Volckaert, A.; Durinck, R. (2018). Strategische milieubeoordeling van het ontwerp marien ruimtelijk plan. [Openbare raadpleging]. ARCADIS Belgium nv: Gent. 242 pp., more
 • Durinck, R.; Himpens, A.; Libbrecht, D. (2016). MER voor de extractie van mariene aggregaten in controlezones 1, 2 en 3 in het Belgisch deel van de Noordzee. Arcadis Belgium/Zeegra vzw | Afdeling Kust | Afdeling Maritieme Toegang: Brussel. 279 + kaarten pp., more
 • Arcadis (2010). Basisanalyse voor de Baai van Heist en de zandbank in de zone Knokke-Heist west. Versie D en E. Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer: Oostende. 138 pp., more
 • (2009). Kennisgeving voor het project MER voor ontgrondingen in de Zeeschelde tot Wintam. ARCADIS Belgium nv: Gent. xvii, 73 + bijlagen pp., more
 • International Marine and Dredging Consultants; Arcadis (2008). Inventarisatie en vergelijking van het beleid inzake veiligheid tegen overstromen in het Schelde-estuarium op Nederlands en Vlaams grondgebied. Versie 3.0. Proses2010: [s.l.]. VI, 76 + appendices pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Passende Beoordeling: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 130 pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Milieueffectrapport: verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 311 + 1 map, cd-rom (reports) pp., more
 • Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport actualisatie strategisch milieueffectenrapport: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 67 pp., more
 • Arcadis (2006). Workshop on measuring waves in the North Sea estuaries and Wadden Sea meering report, 13 December 2006. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): [s.l.]. 23 + bijlagen + CD-ROM pp., more

Projects (2)  Top | Person | Institutes | Publications 
 • Crossbordering Project MER shipping channel expansion Schelde, more
 • International MER Sustainable conservation Zwin, more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Person | Institutes | Publications | Projects