Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Hoofdrapport Passende Beoordeling: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde
Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Passende Beoordeling: verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 130 pp.

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Dredging
  Environmental effects
  Evaluation
  Topographic features > Channels > Navigational channels
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]
  Brackish water; Fresh water

Project Top | Authors 
 • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more

Authors  Top 

Abstract
  De Passende Beoordeling beschrijft de gevolgen van de verruiming van de vaargeul op de natuur voor de volgende Natura 2000-gebieden: Westerschelde en Saeftinge; Schelde- en Durme-estuarium; Durme en Middenloop van de Schelde; schorren en polders van de Beneden-Schelde; Kuifeend en Blokkersdijk.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors