Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: ondersteunende numerieke 1D-modellering
Coen, L.; Peeters, P.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2011). Vervolgstudie inventarisatie en historische analyse van slikken en schorren langs de Zeeschelde: ondersteunende numerieke 1D-modellering. Versie 3.0. WL Rapporten, 713_21. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 52 + 16 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Morphology > Sediment balance
  Man-induced effects
  Numerical modelling
  Numerical models
  Brackish water
Author keywords
  Natuurlijke evoluties; Natural evolutions; Tidal intrusion; Getij-indringing; 1D-modelling; 1D-modellering

Project Top | Authors 
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  De afgelopen eeuwen is de getijvoortplanting in het Schelde-estuarium gewijzigd. In dit rapport wordt met behulp van numerieke 1D-modellering nagegaan wat het effect is van enkele menselijke ingrepen (riviernormalisatie, inpoldering en wijziging bovendebiet) en natuurlijke evoluties (zeespiegelrijzing) op de getij-indringing in het Schelde-estuarium. Hiernaast worden ook enkele combinatiescenario’s doorgerekend en geanalyseerd.

  Door het vergelijken van de huidige toestand met verschillende zogenaamde omgekeerde scenario’s, bvb. Omgekeerde rechttrekking en omgekeerde inpoldering, wordt inzicht verkregen in de effecten op de getijindringing van deze ingrepen, zonder evenwel de werkelijke historische situatie voor te stellen. Naar analogie met het begrip ‘forecast’, zijnde een scenarioberekening (voorspelling) vertrekkende vanuit de huidige situatie, kan een omgekeerd scenario beschouwd worden als een 'hindcast'. Er wordt geopteerd voor het telkens uitvoeren van middellange-termijn simulaties, in het bijzonder periode 1998-1999. Uit de simulatieresultaten worden vervolgens jaargemiddelde getijkarakteristieken gedestilleerd.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors