Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Overleg flexibel storten: T0 morfologie plaatranden
Plancke, Y.; Vos, G.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Overleg flexibel storten: T0 morfologie plaatranden. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 + 2 p. bijl., fig. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Earth sciences > Geology > Geomorphology
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Numerical modelling
  ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
  Marine/Coastal
Author keywords
  Plaatrandstortingen

Project Top | Authors 
 • O&M Flexibel storten, more

Authors  Top 

Abstract
  In het kader van het project “verruiming vaargeul”, wordt langs 4 plaatranden in de Westerschelde baggerspecie teruggestort met de bedoeling waardevol ecologisch areaal te creëren. Om het succes van deze nieuwe stortstrategie te beoordelen wordt een grootschalig monitoringprogramma uitgevoerd en is er een protocol met kwaliteitsparameters vastgelegd. Eén van de aspecten die getoetst moet worden is de stabiliteit van de gestorte specie. Om deze toetsing optimaal uit te kunnen voeren, is een beschrijving van de referentietoestand noodzakelijk.

  Voorliggend rapport geeft een beschrijving van de referentiesituatie van de morfologie ter hoogte van de 4 stortzones langs de plaatranden. Hierbij is ingegaan op de volumeveranderingen binnen de polygonen van de stortvakken langs plaatranden, die tevens binnen de opvolging van de stortingen plaatsvinden, alsook op de morfologische ontwikkelingen binnen deze gebieden in de periode 1990 – 2009.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors