Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Sedimentfluxen in het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Analyse van de uitgevoerde metingen en de kubatuurberekening ter hoogte van Duffel‐sluis
Plancke, Y.; Claeys, S.; Deschamps, M.; Mostaert, F. (2017). Sedimentfluxen in het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Analyse van de uitgevoerde metingen en de kubatuurberekening ter hoogte van Duffel‐sluis. Versie 2.0. WL Rapporten, 16_005_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. X, 23 + 30 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Data analysis
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Tides
  Literature and desktop study
  Belgium, Nete
  Marine/Coastal; Brackish water; Fresh water

Authors  Top 

Abstract
  Terreinmetingen zijn cruciaal om bepaalde fysische processen in beeld te brengen. In het Scheldeestuarium wordt er de laatste jaren extra veel aandacht besteed aan de sedimenthuishouding, dit omwille van een mogelijke omslag naar een hypertroebel systeem in de Zeeschelde. Om aanvullende kennis te vergaren naar de optimale meetopstelling om sedimentfluxen in beeld te brengen, is een analyse uitgevoerd op de operationele meetpost te Duffel-sluis.

  Dit rapport vergelijkt enerzijds de inzetbaarheid van de kubatuurberekening voor het inschatten van debieten in het estuarium, en vergelijkt anderzijds optische en akoestische meettechnieken voor het inschatten van de sedimentconcentratie. Deze 2 parameters leveren samen de sedimentflux in het systeem. Uit de analyse blijkt dat de kubatuur een goede inschatting geeft van de debieten in het estuarium, en dat de optische meettechniek een betere inschatting geeft van de sedimentconcentratie bij fijnere sedimentfracties (“slib”). Deze conclusies worden meegenomen in de optimalisatie van het meetnet in het Schelde-estuarium.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors