Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Hydro- en sedimentdynamica in het mondingsgebied van het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Factual data rapport frame‐ en puntmetingen periode augustus 2014
Plancke, Y.; Vereecken, H.; Claeys, S.; Mostaert, F. (2018). Hydro- en sedimentdynamica in het mondingsgebied van het Schelde‐estuarium: deelrapport 1. Factual data rapport frame‐ en puntmetingen periode augustus 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 14_083_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 70 + 41 p. bijlagen pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Flow
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Current velocities  and patterns
  Hydraulics and sediment > Hydrodynamics > Waves 
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Hydraulics and sediment > Sediment > Non-cohesive sediment
  In-situ measurements
  Monitoring
  Transport > Sediment transport
  Waves
  ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
  Brackish water

Project Top | Authors 
 • AvdT - metingen in het mondingsgebied

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 

Abstract
  In het kader van het 4-jarige gezamenlijke Vlaams-Nederlandse onderzoeksprogramma “Agenda voor de Toekomst” wordt in het eerste jaar een inspanning geleverd om het modelinstrumentarium te verbeteren. Een cruciale input om het model te kunnen valideren/kalibreren zijn bruikbare meetgegevens. Voor de Westerschelde en de Beneden-Zeeschelde zijn deze voldoende ter beschikking. Voor het mondingsgebied werd de noodzaak om metingen uit te voeren expliciet aangehaald door de Commissie Monitoring Westerschelde (CMW) tijdens hun bijeenkomst van april 2014.

  Gelet op deze noodzaak, werd door het Waterbouwkundig Laboratorium op zeer korte tijd een uitgebreide meetcampagne opgezet, die uitgevoerd werd in de zomer van 2014. De meetcampagne bestond enerzijds uit langdurige metingen op 3 locaties met behulp van meetframes met diverse meetsensoren, anderzijds uit een reeks 13u-metingen ter hoogte van dezelfde locaties. Telkens werd zowel de water- als sedimentbeweging gemeten.

  De resultaten hiervan worden beschreven in voorliggend rapport. Deze gegevens moeten toelaten enerzijds het inzichten in het systeemfunctioneren in dit deel van het Schelde-estuarium te vergroten en anderzijds het modelinstrumentarium in het mondingsgebied van het Schelde-estuarium te kalibreren en valideren.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors