Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Validatie fysische parameters: optimalisatie methodologie voor het bepalen van sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium
Vos, G.; Van De Moortel, I.; Meire, D.; Claeys, S.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Validatie fysische parameters: optimalisatie methodologie voor het bepalen van sedimentaanvoer naar het Schelde-estuarium. Versie 4.0. WL Rapporten, 12_076_13. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XI, 53 + 21 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Analysis
  Hydraulics and sediment > Sediment > Cohesive sediment
  Hydraulics and sediment > Sediment > Non-cohesive sediment
  In-situ measurements
  Monitoring
  Sediments
  Supply
  ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
Author keywords
  Aanvoer

Project Top | Authors 
 • Validatie sediment en fysische parameters

Authors  Top 
 • Vos, G., more
 • Van De Moortel, I.
 • Meire, D., more

Abstract
  In het kader van de systeemmonitoring in het Schelde-estuarium (MONEOS) wordt ter hoogte van de randen van het getijgebied de aanvoer van sediment bepaald. Deze aanvoer bepaalt mee de hoeveelheid sediment dat in het systeem beschikbaar is (~SSC} en is belangrijk voor de verschillende estuariene functies, zoals onderhoudsbaggerwerken ten behoeve van de toegankelijkheid van de havens, het doorzicht in het kader van ecologie, de ruwheid van de bodem in relatie tot getijvoortplanting en de veiligheid tegen overstromingen.
  De inkomende sedimentvracht wordt zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Hierdoor bekomt men een sedimentbalans m.b.t. fluviatiele sedimentinput vanuit de bovenstromen. Doel van deze studie is het optimaliseren van de methode voor het bepalen van deze sedimentbalans.
  Er worden 3 verschillende berekeningsmethoden (op basis van debiet, op basis van pompstalen en op basis van turbiditeit) voorgesteld voor het bekomen van de sedimentbalans. Deze worden enerzijds onderling vergeleken, alsook vergeleken met de 'oude' berekeningsmethode op basis van schepstalen. Hiervoor worden in verschillende stations aan de randen van het getijgebied de berekende waarden vergeleken. Bedoeling is een 'optimale' berekeningsmethode te bepalen.
  Er blijkt een verschil in aanpak nodig voor stations die onderhevig zijn aan getij en stations die zich buiten het getijgebied bevinden. Binnen het getijgebied heeft de methode op basis van turbiditeit de voorkeur, buiten het getijgebied de methode op basis van de pompstalen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors