Integrated Marine Informations System - IMIS

Persons | Institutes | Publications | Projects | Datasets | Maps
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 3. Analyse van de sedimentatie ter hoogte van de drempel van Hansweert
Plancke, Y.; Aragones, E.; Vos, G.; Mostaert, F. (2020). Proefstortingen Westerschelde: deelrapport 3. Analyse van de sedimentatie ter hoogte van de drempel van Hansweert. Versie 3.0. WL Rapporten, 19_079_3. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 12 + 21 p. bijl. pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. , more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Keywords
  Hydraulics and sediment > Morphology > Erosion / sedimentation
  Hydraulics and sediment > Sediment > Dredging and dumping
  Hydraulics and sediment > Sediment > Non-cohesive sediment
  In-situ measurements
Author keywords
  Morfologie; Sedimentatie; Baggeren; Erosie

Project Top | Authors 
 • Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more


Authors  Top 
 • Plancke, Y., more
 • Aragones, E.
 • Vos, G., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  In het kader van het onderzoeksprogramma Agenda voor de Toekomst werd een analyse uitgevoerd van de sedimentatie ter hoogte van de drempel van Hansweert voor de periode 2007-2016. Sinds 2016 werden er in de nabijgelegen diepe put van Hansweert 3 proefstortingen van telkens 1 Mm3 uitgevoerd, waarbij een groot deel van de specie op korte termijn getransporteerd werd. De vraag rees of deze specie zorgde voor een verhoogde sedimentatie ter hoogte van de drempel van Hansweert.
  In dit rapport werd de eerdere analyse uitgebreid in de tijd. Hiervoor werden eerst de baggervrije periodes geselecteerd waarvoor bathymetrische (MBES) opnames beschikbaar zijn. Op deze manier kunnen de natuurlijke sedimentatieprocessen vastgesteld worden. Vervolgens werd een analyse uitgevoerd waarbij gefocust wordt op 3 topics: verschilkaarten, sedimentatiesnelheden en bodemvormen.
  De analyse van de verschilkaarten toont dat de sedimentatiepatronen in de laatste jaren gelijkaardig zijn aan de eerder vastgestelde patronen. In de sedimentatiesnelheden wordt voor alle deelgebieden een geleidelijke stijging in de tijd waargenomen. De bodemvormen zijn in het centrale en zuidelijke deel weinig gewijzigd in de tijd. In het noordelijk deel van de drempel van Hansweert kan er wel een verandering vastgesteld worden waarbij er tot 2012 eerder kleine bodemvormen aanwezig waren, terwijl in 2020 deze kleine bodemvormen gesuperponeerd zijn bovenop grote duinen.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors